Senior Men Playing Chess

Alcoholprobleem bij ouderen

Old Friends

Ouderen en een alcoholprobleem is een combinatie die steeds vaker voorkomt. De pijnlijke eenzaamheid is daar niet vreemd aan. Ook een gebrek aan zingeving is vaak een onderliggend de oorzaak.  Het team van REHAPPY  zal er voor zorgen dat je terug connecteert met mensen en dat je gedragen door anderen, aan een nieuwe boeiende fase in je leven kan beginnen, zonder je alcoholprobleem.

De babyboomers: hard werken en sociaal drinken

Een alcoholprobleem komt vaak voor bij de 'babyboomers', wellicht herkent u die term wel of behoort u zelf ook tot deze groep. De generatie die na de oorlog hard heeft gewerkt, veel  heeft gespaard en die vaak vervroegd met pensioen is gegaan. Die (vervroegde) pensionering speelt vaak een grote rol bij het alcoholprobleem: men moet niet meer fris en monter op hun werk verschijnen de volgende dag en opeens heeft men veel vrije tijd. Ook zingeving verdwijnt gedeeltelijk en door de verminderde sociale contacten op het werk komt eenzaamheid langzaam in je leven. Dan vul deze leegte gemakkelijker met extra veel sociale contacten aan de toog. Een term die bij deze generatie ook wel bekend in de oren zal klinken is het ‘sociaal drinken’.

Triora_diap_alcohol_verslaving_darkpink-

Sociaal drinken

Ben, babyboomer en voormalig alcoholist, ervaarde ernstige afkickverschijnselen. Ze waren schadelijk en zelfs levensbedreigend. Gelukkig vond hij de kracht en moed om te ontgiften tijdens een detox en ging hij op zoek naar hulp om zijn alcoholverslaving te overwinnen. Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken, ook als de symptomen in eerste instantie mild lijken. Deze kunnen namelijk snel verergeren en uiteindelijk escaleren. Voorbeelden van ernstige afkickverschijnselen bij alcoholverslaving zijn:

 • Hartkloppingen

 • Verwarring

 • Hallucinaties

 • Koorts

 • Leverfalen

 • Onttrekkingsinsults (soort epileptische aanval)

Invloed op zowel lichaam als geest

Naast de lichamelijke afkickverschijnselen, heeft een alcoholverslaving ook invloed op iemands karakter en gedrag. Niet alleen gedurende het gebruik kan iemand last hebben van emotionele en karakteriële veranderingen. Ook tijdens de afkickperiode waarin afkickverschijnselen zich voordoen, kan u veranderingen ondervinden in karakter en gedrag. Voorbeelden van afkickverschijnselen bij alcoholverslaving die hier invloed op hebben: 

 • Prikkelbaarheid

 • Onrust

 • Egoïsme

 • Gespannenheid​

 • Emotionele schommelingen

   

De afkickverschijnselen bij alcoholverslaving  hebben niet alleen invloed op iemand de persoon die ze fysiek ervaart, maar ook op familie en naasten. Rehappy helpt niet alleen degene die kampt met een alcoholverslaving, maar betrekt ook de familie bij de behandeling. Het vroegtijdig betrekken van familie en naasten heeft een positief effect op het bereiken van langdurig herstel en een zinvol leven.

Hulp nodig bij stoppen met alcohol?

Heeft u of een familielid alcohol nodig om het beven in de ochtend te stoppen? 

Als u alcohol nodig heeft om de afkickverschijnselen, zoals beverigheid of een van de hierboven genoemde symptomen, te verlichten is dat een ernstig waarschuwingssignaal voor alcoholisme.

Twijfelt u of u last heeft van een alcoholprobleem? U kunt uzelf ook vrijblijvend aanmelden. 

 

 • REHAPPY biedt een dagbehandeling en individuele ambulante hulp bij verslaving in Oostmalle. 

 • De behandeling van REHAPPY is professionele private zorg. 

 • Na en intakegesprek,  zal 

 • een persoonlijk behandelschema voorgesteld worden. 

 • U weet zo ook vooraf wat  u gaat investeren in jezelf. 

 • Wij maken ons sterk dat je het geïnvesteerde bedrag binnen het jaar na je verslaving meerder malen terug verdient.

 • Om na je verslaving ook gewapend te zijn tegen de andere valkuilen van onze complexe maatschappij, zal de therapie je ook de kernelementen van het model “ Zuurstof voor het leven” aanrijken zodat je sterk en zelfzeker de toekomst kan aangrijpen met beide handen.

REHAPPY laagdrempelige verslavingszorg: "ook voor u een oplossing"
REHAPPY MODEL v2 tekst-5.png