top of page
Diner Bench

Problematisch alcoholgebruik?

In de regel spreken we van een alcoholafhankelijkheid als er sprake is van twee van de elf symptomen van de lijst uit de DSM 5 . Hoeveel symptomen herken je?

Het gaat niet zozeer om dagelijks gebruik, maar om ongecontroleerd gebruik. Wanneer je merkt dat het moeilijk is om te minderen of te stoppen, of wanneer niet gebruiken tot problemen leidt, dan is er mogelijk sprake van afhankelijkheid.

Alcohol is sociaal aanvaard. Daarom wordt het vaak gezien als 'normaal' om alcohol te gebruiken. Toch is alcohol even goed een drug als alle andere. De negatieve effecten van alcoholgebruik zijn echter pas op langere termijn zichtbaar. Dit maakt het gebruik ervan erg verraderlijk. 

Veel mensen denken te weten wat het gezondheidsadvies van de WHO is. Vaak wordt er gezegd 2 of 3 glazen, terwijl het officiële advies luidt: "Drink niet, en als je drinkt, niet meer dan 1 of 2 glazen".

Twijfel je of er sprake is van een probleem? Neem contact op!

bottom of page