Behandelaanbod

Zoeken naar de geschikte behandeling voor verslavingsgedrag kan een hele opdracht zijn. Wij bieden je:

 

  • Dagbehandeling: 7 dagen per week, waarvan 4 dagen in de praktijk en 3 dagen thuis. Dagelijkse begeleiding door je peroonlijk begeleider, zelfstudie, groeps- en systeemtherapie en individuele therapie. 

  • Traject op maat : Wanneer dagbehandeling niet mogelijk is. We bieden een combinatie van groeps- en systeemtherapie en individuele therapie. 

  • Traject voor naasten: Tweewekelijkse groepssessies, aangevuld met systeemgesprekken en individuele therapie (indien aangewezen). 

Uniek in onze aanpak zijn onze REHAPPY Events en ons online cliënt begeleidingssysteem. Zowel de persoonlijk begeleider, behandelend therapeut en behandelend arts kunnen samenwerken in dit systeem. Dit maakt de opvolging zeer transparant, kostenefficiënt, en spelen we kort op de bal. 

Dit resulteert in onze no-nonsense efficiënte aanpak met laag hervalpercentage. Wil je graag meer weten over hoe wij verslaving bekijken en behandelen? Beluister dan ook zeker onze podcast.

REHAPPY behandelmodel
REHAPPY MODEL v5 tekst.png

Psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie)

Binnen het REHAPPY Model worden evidence-based behandelvormen gebruikt, in de vorm van verschillende gedragstherapieën, waaronder dialectische gedragstherapie (DGT), sociale vaardigheidstraining (SVT) en terugvalpreventie (TVP). We besteden ook aandacht aan de principes van zelfhulp. Daarnaast geven we de terminologie van de 12 stappen mee. Bijkomende problematiek wordt integratief behandeld, vanuit een cliëntgerichte herstelvisie.

Medische behandeling

Bij aanvang van een behandeling bij Rehappy worden patiënten door één van onze psychologen onderzocht om te bepalen of medische zorg nodig is. Indien er een medische detox-behandeling noodzakelijk is wordt er, in overleg met de huisarts, een oplossing gezocht in de nabijheid van de woonplaats. Cliënten moeten tijdens de behandeling abstinent blijven. Bij gedragsverslaving worden passende afspraken gemaakt.

Sociale reïntegratie

Terugkeren naar de maatschappij,  het 'normale' leven terug oppikken, kan een hele uitdaging zijn. Met onze professionele nazorg helpen we cliënten reïntegreren. We laten ze kennismaken met zelfhulp

Lichamelijk herstel

We bieden persoonlijke sport- en trainingsprogramma's, variërend van dagelijkse wandelingen tot sportactiviteiten of creatieve ontspanning in de buitenlucht. 

Spiritualiteit

Binnen het model geven we uitgebreid aandacht aan het vinden van een doel en betekenis in het leven. Het aangaan van verbinding met jezelf, geliefden en anderen is van cruciaal belang om in staat te zijn transformatie te ondergaan in het overwinnen en beheren van verslaving. 

Systeemtherapie

We bieden hulp voor naasten als onderdeel van onze behandeling van verslaving, en op zichzelf staand als begeleiding voor de omgeving van de verslaafde. Een verslaving heeft impact op iedereen rond de verslaafde. De omgeving lijdt vaak even hard als de persoon met het verslavingsprobleem.

REHAPPY Events

De behandeling gaat verder dan onze behandelkamer. We trekken er samen op uit om te werken aan zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, zelfwaardering en zelfbeeld, etc. Bovendien is het ook heel erg leuk!