top of page
Voorgeschreven medicijnen

Medicijnverslaving

In België neemt het aantal medicijnverslaafden toe. Soms wordt dit in de hand gewerkt doordat er te veel, te langdurig of te zware medicatie wordt voorgeschreven. In andere gevallen wordt medicatie doorgegeven aan anderen aan wie het niet werd voorgeschreven, en soms door overmatig gebruik van vrij verkrijgbare medicatie (bijv. pijnstillers of neussprays).

De meeste mensen raken verslaafd aan opioïden (opiaten), benzodiazepines of anti-epileptica. Er kan een geestelijke en lichamelijke verslaving ontstaan bij langdurig en verkeerd gebruik. Er ontstaat tolerantie waardoor er steeds meer van hetzelfde medicijn nodig is om hetzelfde effect te bereiken.

Opioïden (opiaten)

Pijnstillers, waaronder: methadon/heroïne, morfine, oxycodon, tramadol en buprenorfine. 

​​Benzodiazepinen

​Kalmerings- en slaapmiddelen, waaronder: diazepam, lorazepam en oxazepam.

Anti-epileptica

​Waaronder: pregabaline, valproïnezuur, gabapentine, clonazepam, carbamazepine en levetiracetam.

Verslavende medicijnen 

bottom of page