top of page
Psychology Session

Alcohol/drugsverslaving

Groepstherapie: Donderdagen 18-21u

Alcohol en drugs worden vaak apart genoemd. Toch is alcohol een drug net als alle andere. We spreken van een middelenafhankelijkheid als er sprake is van minstens 2 van de 11 symptomen uit de DSM 5. Het gaat hierbij niet zozeer om dagelijks gebruik, maar meer om ongecontroleerd gebruik.

Verslaving komt meer voor dan je denkt

Verslaving aan middelen komt meer voor dan je zou denken. Met name alcohol en medicatiegebruik is sociaal erg aanvaard en wordt ook niet direct gezien als verslaving. Toch blijkt uit onderzoek dat veel jongeren en volwassenen kampen met verslavingsproblematiek. 

Het zit in de taboesfeer, waardoor tijdig een geschikte behandeling vinden, moeilijk is. Helaas blijven de problemen daarom vaak jarenlang onbehandeld bestaan, met alle gevolgen van dien. Laat het niet zover komen, we zijn er voor je!

bottom of page